Skip to main content
BM Eddy Current

Bouwjaar

2018

Draaiuren

1108

De werking van de Eddy Current scheiders is gebaseerd op het verschil in elektrische geleiding van metalen en niet metalen.

Met behulp van een transportband wordt de te verwerken productstoom naar een high speed magneetrotor met een groot aantal magneten die paarsgewijs tegengesteld zijn ‘geplooid’.

De magneetrotor brengt een snel wisselend magnetisch veld te weeg, wat ervoor zorgt dat niet metalen als het ware uit de productstroom geschoten worden.